Çocuklarda Üretra Darlığı

Çocuklarda Üretra Darlığı

Çocuklarda Üretra Darlığı Görülür Mü?

Çocuklarda üretra darlığı görülebilir, ancak erişkin yaşlara göre daha nadir görülür. Çocuk yaş grubunda görülen üretra darlıklarının nedenleri, oluşum mekanizmaları, tanı ve tedavi yöntemleri, erişkin yaşlarda görülen üretra darlıklarına benzerlik gösterir.

Çocuklarda görülen üretra darlıkları daha çok trafik kazaları ve düşme gibi yaralanmalara ve tanı ve tedavi amacıyla uygulanan tıbbi girişimlere bağlı olarak ortaya çıkar.

Çocuklarda Üretra Darlığı Nasıl Yapılır ?

Çocuklarda üretra darlığı ameliyatı planlarken ultrasonografi ya da MR gibi görüntüleme yöntemlerine başvurmak ve üretrosistoskopi ile değerlendirme yapmak gerekebilir.

Üretranın dışa açıldığı delikte meydana gelen darlıklara mea stenozu denir. Mea stenozunda, üretranın dışa açılan ağzı kesilerek genişletilir. Bu işleme meatoplasti ya da meatotomi adı verilir. Bu yöntem ile oldukça başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Ameliyat Yöntemleri Nelerdir ?

Çocuk yaş grubunda görülen üretra darlıklarının cerrahi tedavisinde, ön (anterior) üretranın geri kalan kısımlarındaki darlıklarda ve arka (posterior) üretra darlıklarında ise, perineal anastomotik üretroplasti ameliyatı önerilmektedir.

Arka üretra darlıklarında, dar olan kısım çıkarılıp kalan uçlar uç-uca dikilirken (uç-uca anastomoz), birleşim yerinin gergin olmaması gerekir. Bunun için bazen pubis kemiğini kesmek (pubektomi)  gerekebilir. Bazı durumlarda uç-uca anastomoz yerine ağız içinden parça alınır. Bu parça ile üretradaki dar kısma yama yapılır ve böylece dar alan genişletilmiş olur.

İnternal üretrotomi yöntemi ise, özellikle ön üretradaki kısa darlıklarda öncelikli olarak denenebilir. Ancak, darlığın tekrarlaması durumunda bu yöntemi tekrar uygulamak konusunda ısrarcı olunmamalıdır.