Erkek Üretra Anatomisi

ERKEK ÜRETRA ANATOMİSİ

Üretra Nedir?

Üretra ya da dış idrar kanalı, idrar kesesi içindeki idrarın dışarıya atılmasını sağlayan tüp şeklinde bir yapıdır. Erkek üretra anatomisi ile kadın üretra anatomisi arasında bazı farklar bulunmaktadır.

Erkek Üretra Uzunluğu

Erkek üretrası yaklaşık 18-20 cm uzunluğundadır. 

Erkek Üretra Bölümleri

Erkek üretrası, idrar tutmaya yarayan ve tıp dilinde sfinkter adı verilen büzük kasları tarafınfan, ön üretra ve arka üretra olmak üzere iki kısma ayrılır. Arka üretra; membranöz üretra, prostatik üretra ve mesane boynundan oluşur.

Navikülaüer üretra, üretranın en dar kısmıdır ve çapı yaklaşık çapı 5 mm genişliğindedir.

Penil üretra, üretranın en uzun kısmı olup, uzunluğu 15 cm’dir.

Membranöz üretra yaklaşık 2-2,5 cm uzunluğunda olup, üretranın en az genişleyen bölümüdür. Üretranın penis ucuna açıldığı delik olan meatustan  sonra üretranın en dar yeridir.

Prostatik üretra ise üretranın en geniş bölümüdür.

Ön üretra yaklaşık 15 cm uzunluğundadır.  Membranöz üretranın sonunda başlayıp meatusta sonlanmaktadır. Ön üretra damarlar bakımından zengin ve elastik bir yapıdan oluşan korpus spongiozum adı verilen bir doku ile sarılıdır. Bu tabaka özellilke bulber üretrada yoğun bir şekilde bulunmaktadır.

Erkek Üretra Epiteli

Üretrada oluşan darlıklarda korpus spongiozumdaki  skar oluşumu önemli bir rol oynamaktadır.

Prostatik ve membranöz üretranın içini döşeyen örtücü tabaka, mesane içini döşeyen tabakanın uzantısıdır. Yani değişici epitel tabaka ile örtülüdür.

Bulber ve penil üretrada ise bu epitel, yalancı çok katlı kolumnar epitele dönüşür.

Naviküler üretra ise keratinize olmayan yassı epitelyum tabakası ile örtülüdür.

Erkek Üretradaki Bezler Hangileridir?

Ön üretrada bulber üretrada mukus salgılayan iki adet Cowper bezi yer alır ve penil üretrada ise Littre bezleri bulunmaktadır. Bu bezler özellikle bel soğukluğu hastalığında iltihaplanır.

Üretra Etrafındaki Kaslar Nelerdir?

Üretra bir tüp şeklinde olup etrafı korpus spongiozum denilen tabaka ile çevrilidir. Üretranın üste bakan yüzdendeki spongioz doku 3-4 mm kalınlıkta iken, bulber üretra seviyesinde ise 10-15 mm kalınğa ulaşır. Bulber üretrada korpus spongiozum,  bulbospongioz adı verilen kas tabakası ile örtülüdür.  Bu kas ejekülasyon sırasında meninin ileriye doğru fışkırmasını sağlar.

Membranöz üretranın bittiği ve bulber uretranın başladığı yerde saat 5 ve 7 hizasından bulber arterler geçer. Bu yüzden ameliyat sırasında bu noktalara dikkat etmek gerekir. Ayrıca bu seviyede saat 11 ve 1 hizasında N. Erigentis adı verilen ve penis sertleşmesini sağlayan sinir geçer. Yine kapalı ameliyatlar sırasında bu noktada derin kesi yapmamak gerekir.