Phone Icon
Telefon Numarası
+90(546) 104 80 80

Kadınlarda Üretra Darlığı Ameliyatı

Kadınlarda Üretra Darlığı Ameliyatı

Kadınlarda üretra sadece idrarın dışarı atılması işlevini görmekte olup 4 cm uzunluğundadır.

Kadınlarda üretra, erkeklere göre daha kısadır. Erkek üretrası yaklaşık 20 cm uzunluğunda iken, kadınlarda üretra 4-5 cm dir. Bu yüzden üretra darlığı, erkeklere göre daha nadir görülür.

Kadınlarda Üretra Darlığı Belirtileri

Kadınlarda üretra darlığı genellikle travmatik nedenlerden kaynaklanır. Kadınlarda işeme ile ilgili yakınmalar nedeniyle yapılan uygun olmayan üretra dilatasyonları, üretra darlığının en önemli nedenlerindendir.

Kadınlarda üretra darlığının anlaşılması için şüphe duyulması ve muayene çok önemlidir; İşemede zorlanma, sık idrara çıkma ihtiyacı duyma, idrarın ince çıkması gibi işeme ilgili yakınmaları olan bir kadında, idrar kanalından sondanın iletilememesi ve yapılan ürodinamik incelemede yüksek işeme basıncı ve idrar akım hızındaki düşüklük üretra darlığını akla getirmelidir.

Kadınlarda Üretra Darlığı Tedavisi

1. Üretra Dilatasyonu

Kadın üretra darlığı birinci basamak tedavisinde sıklıkla üretra dilatasyonu uygulansa da, darlığın tekrar etme oranının yüksek olması ve tekrarlayan dilatasyonlar sonucunda idrar kanalı etrafında ilerleyici fibrozis yani bağdokusu oluşumu nedeniyle tedavi başarısı çok düşüktür.

2. Açık Üretra Darlığı Ameliyatı (Üretroplasti)

Erkek üretra darlıklarında olduğu gibi kadınlarda üretra darlığında üretroplasti (Açık Üretra Darlığı Ameliyatı), tek girişimle sağlanan yüksek tedavi başarı oranları nedeniyle en çok tercih edilen tedavi haline gelmiştir. Üretroplasti ameliyatında, vajina dudakları ye da ağız mukozasından kullanılan yamalar ile ameliyat başarısı %90’ların üzerindedir. Kadınlarda üretroplasti sonrası idrar kaçırma riski ise son derece düşüktür.

Erkek Üretrası ile Kadın Üretrası Faklı Mıdır?

Erkek ve kadınların anatomisindeki farklılıklardan dolayı, üretra yani dış idrar kanalında da bir takım farklar bulunmaktadır. Bunların içinde en önemli fark, dış idrar kanalının uzunluğunun farklı olmasıdır.  Erkeklerde dış idrar kanalı kadınlara göre çok daha uzundur. Bunun neni erkelerde prostat ve penis olmasıdır. Prostat içinden geçen kanalın uzunluğu yaklaşık 3-4 cm’dir. Penis içinden geçen kanalın uzunluğu ise yaklaşık 10-12 cm’dir. Dolayısıyla erkek üretrasının uzunluğu ortalama 20 cm kadar iken, kadınlarda üretra 4 cm uzunluğundadır.

Uzunluk dışında erkek ve kadın üretrası arasında görülen bir diğer fark ise, erkeklerde idrar haricinde spermin de (meninin) yine dış idrar kanalı vasıtasıyla dışarıya atılıyor olmasıdır. Oysa kadınlarda üretra, sadece idrarın dışarı atılmasını sağlar.