Prostat Ameliyatı Sonrası Görülen Üretra Darlığı

Prostat Ameliyat Sonrası İdrar Yolu Daralması

Prostat ameliyatı sonrası idrar yolu daralması yani üretra darlığı, iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle uygulanan kapalı prostat ameliyatı (TUR- prostat) sonrası geç dönemlerde (4-6 hafta sonrası) üretra darlığı ve mesane boynu darlığı görülebilir. Kapalı prostat ameliyatı sonrası görülen üretra darlıklarına postprostatektomik üretra darlığı adı verilir.

Daha önceleri bu tür ameliyatlar sonrası üretra darlığı gelişme oranı %4-29 arasında idi. Ameliyatta kullanılan cerrahi aletler ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak günümüzde bu oran azalmıştır (%2.2-9.8).

Prostat Ameliyat Sonası İdrar Yolu Neden Daralır ?

Kapalı prostat ameliyatı sonrası üretra darlığı gelişiminin nedenleri arasında;

 • Prostat hacminin büyük olması ve buna bağlı olarak ameliyatın uzun sürmesi,
 • Ameliyatta kullanılan aletin kalınlığının üretra için uygun olmaması yani kalın alet kullanılması,
 • Ameliyatta kullanılan enerjinin çok yüksek olması,
 • İşlem sırasında alet ile fazla miktarda giriş-çıkış yapılması,
 • Aletten dışarı olan enerji kaçakları nedeniyle üretranın içini döşeyen mukozanın hasar görmesi,
 • Ameliyattan sonra takılan sondanın kalın olması,
 • İdrarın enfekte olması bulunmaktadır.

Üretra Darlığı Tanısı Nasıl Konur?

Prostat ameliyatından sonra oluşan darlıkların tanısı, genellikle üretrosistoskopi ile konmaktadır. Bazen retrograd üretrografi ve üroflowmetre de yapılabilir.

Üretra Darlığı Nasıl Tedavi Edilir?

Sık kullanılan tedavi yöntemleri üretral dilatasyon ve internal üretrotomi yöntemidir. Daha ciddi darlıklarda ise üretroplasti ameliyatı uygulanır.

Prostat Ameliyatına Bağlı Gelişen Üretra Darlığı Nasıl Önlenir?

Ameliyat sırasında bazı hususlara dikkat edilmesi, ameliyata bağlı üretra darlıkların gelişimini önleyebilir;

 • Mesane boynu gereğinden fazla alınmamalıdır. Bu durum skar dokusu oluşumuna neden olur. Skar dokusu da idrar kanalında darlığa yol açar.
 • Ameliyat sırasında mutlaka uygun enerji kaynağı kullanılmalı ve aşırı enerji kullanmaktan kaçınılmalıdır.
 • Ameliyatta kullanılan aletlerin ve cihazların düzenli olarak bakımlarının yapılması, alette olası enerji kaçak noktalarının erken tespit edilmesini sağlar.
 • Ayrıca ameliyat sırasında aletlerin kolay girip çıkması için yeterli miktarda kayganlaştırıcı madde kullanılmalıdır. Böylece aletlerin üretra duvarına sürtünmesi ve hasara yol açması önlenmiş olur.