Üretra Darlığı Ameliyatı Sonrası Cinsel Yaşam Nasıldır?

Üretra Darlığı Ameliyatı Sonrası Cinsel Yaşam Nasıldır?

Üretra darlığı ameliyatı sonrası cinsel yaşam nasıldır? Üretroplasti ameliyatı sertleşme sorununa yol açar mı? gibi sorular, üretra darlığı hastaları tarafından sıkça sorulmaktadır.

Üretroplasti Ameliyatı Ereksiyon Üzerine Olumsuz Etki Yapar Mı?

Üretroplasti yani açık üretra darlığı ameliyatı sonrasında bazı hastalarda sertleşme sorunu görülebilmektedir. Bu durumun ameliyat sırasında, penisin sertleşmesini sağlayan sinirlerin (kavernöz sinir ve perineal sinir) hasarına ve damarlardaki (bulber arter) kan akımındaki bozulmaya bağlı olabileceği düşünülmektedir. Bu yüzden ameliyat sırasında bu yapılara olan hasarı azaltmak için mümkün olduğunca bu bölgedeki kas, sinir ve damarlar korunmaya çalışılır.

Üretroplasti Ameliyatı Sonrası Görülen Ereksiyon Bozukluklukarı İçin Risk Faktörleri Nelerdir?

Üretroplasti ameliyatı sonrası her hastada ereksiyon olumsuz yönde etkilenecek diye bir şey yoktur. Yapılan  çalışmalarda ameliyat sonrası ereksiyon sorununun ortaya çıkmasında;

  • Hastanın yaşının,
  • Ameliyat öncesi cinsel fonksiyonun,
  • Ameliyattan sonra geçen sürenin,
  • Darlık uzunluğunun,
  • Darlık ciddiyetinin

üretroplasti ameliyatı sonrası uzun dönemde erektil fonksiyonları etkileyen faktörler olabileceği gösterilmiştir. Üretroplasti sonrası gelişen sertleşme sorunlarında hastanın yaşının da büyük önemi vardır. Yapılan araştırmalarda ameliyat olan hastaların yaşı azaldıkça, ameliyat sonrası dönemde sertleşme sorunu görülme sıklığının azaldığı saptanmıştır.

Üretra darlığı ameliyatı sonrası cinsel yaşam, uygulanan ameliyatın türüne göre hastalara operasyon sonrası cinsel yaşamlarına yönelik bir takım önerilerde bulunulur. Cinsel aktiviteye başlamak için, en azından ameliyat bölgesindeki ödem adı verilen şişliğin geçmesinin beklemesi gerekir.

Ameliyat Sonrası Erken Dönem Süreci

Ameliyat sonrası erken dönemde cinsel performansta bir takım değişiklikler olsa da bu durum normale bir süre sonra döner. Hastaların sonda çıkarılır çıkarılmaz cinsel ilişkiye girmelerinde bir engel yoktur.

Yapılan bazı çalışmalarda ameliyat sonrası sertleşme sorunu gelişiminde, hastanın yaşının, ameliyat öncesi cinsel fonksiyonun, ameliyattan sonra geçen sürenin, darlık uzunluğunun ve darlığın derecesinin önemli olduğu gösterilmiştir.

Uygulanan ameliyat tipinin de sertleşme bozukluğu oluşumunda etkili olduğu düşünülmüştür. Yapılan bir çalışmada farklı ameliyat türleri uygulanan hastalarda, sertleşme sorunu görülme sıklığı benzer bulunmuş ve ameliyat sonrası 6. ayda düzeldiği gözlenmiştir. Hastalara erken dönemde fosfodiesteraz tip-5 inhibitörü ve nonsteroid antienflematuar grubu ağrı kesici ilaç kullanımını önerilmektedir.