Üretra Darlığı Ameliyatı Nasıl Yapılır ?

Üretra Darlığı Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Üretra darlığının tedavisinde ilaçların yeri yoktur. Üretra darlığı ameliyatı,

 • Endoskopik yani kapalı olarak darlığın kesilerek açılması (üretrotomi intern)
 • Açık ameliyat (üretroplasti) olmak üzere başlıca iki gruba ayrılmaktadır.

Seçilecek olan tedavi yöntemi darlığın nedenine, yerine, uzunluğuna ve ciddiyetine göre değişir.

1. Kapalı Üretra Darlığı Ameliyatı (Üretrotomi İntern) Nasıl Yapılır ?

Kapalı ameliyat ya da diğer ismiyle uretrotomi intern, idrar kanalındaki darlık 2 cm’den daha kısa olduğunda uygulanır. Bu ameliyatta, ucunda ışık ve kamera bulunan özel bir alet kullanılır. Bu alet ile idrar kanalından girilir, aletin ucunda bulunan bıçak ya da lazer ışığı ile dar olan alan kesilerek açılır.

Bu ameliyat yaklaşık bir saatte tamamlanır. Ameliyat sırasında darlık açıldıktan sonra hastaya bir sonda takılır. Bu sonda 3 gün takılı kalır. Bu sonda alındıktan sonra bazı durumlarda hastalara tek kullanımlık özel bir sonda ile günde birkaç defa kendilerine sonda takmaları istenir. Bu sonda 10-15 dakika durduktan sonra alınır. Burada amaç; kapalı ameliyat ile açılan idrar kanalının tekrar daralmasını önlemek ya da geciktirmektir.

Kapalı ameliyat sonrası genellikle idrar kanalındaki darlık tekrarlar ve hastanın yeniden ameliyat olması gerekebilir. Kapalı üretra darlığı ameliyatı en fazla 2 defa yapılması gerekir. Yani ikiden fazla artık bu kapalı ameliyatın yapılmaması gerekir, çünkü kapalı ameliyat sayısı arttıkça darlık alanını uzamaktadır. Kapalı ameliyatın başarı oranı %35- 70 arasında değişmektedir. Kapalı ameliyat çocukluk çağındaki üretra darlıklarında önerilmez.

2. Açık Üretra Darlığı Ameliyatı (Üretroplasti) Nasıl Yapılır ?

Aşağıdaki hastalarda açık üretra darlığı ameliyatı önerilir;

 • Tekrarlayan darlığı olan hastalar
 • Kendi kendine veya hastanede buji ile genişletme yapan hastalar
 • İkiden fazla kapalı ameliyat geçirmiş ve ameliyatı başarısız olmuş olan hastalar
 • Üretral stent takılmış ve başarısız olmuş olan hastalar
 • Kaza sırasında üretrası kopmuş olan hastalar
 • Prostat kanseri nedeniyle radikal prostatektomi ameliyatı olmuş ve tekrarlayan darlığı olan hastalar
 • Daha önce kapalı ameliyat olmuş ancak fayda görmemiş hastalar
 • Darlılığı sık tekrarlayan hastalar
 • Darlık uzunluğu 2 cm’in üzerinde olan hastalar

Açık üretra darlığı ameliyatı üretroplasti olarak bilinir.Değişik üretroplasti teknikleri vardır. Üretroplasti, uygulanan yönteme bağlı olarak 2-3 saat sürebilir.

Bu ameliyatta, idrar yolundaki darlığın yerine bağlı olarak ya penisin alt yüzünden ya da testis torbasının hemen altından yapılan bir kesi ile idrar kanalındaki darlık alanına ulaşılır. Darlığın uzunluğu 2 cm’den kısa ise, bu alan olduğu gibi çıkarılır ve kalan sağlam dokuların uçları birleştirilerek yeni idrar kanalı oluşturulur. Eğer darlık daha uzun ise bu uç uca dikme yöntemi uygulanmaz. Bu durumda darlık bölgesine yamalama işlemi yapılır. Kullanılacak yama için penis cildi ya da yanak mukozası kullanılır.  Ameliyat sonrası hasta 2-3 hafta sondalı kalır.

İdrar Kanalı Tamamen Kapalı Olan Hastalar

Bazı hastaların idrar kanalı tamamen kapalıdır. Bu hastalarda idrar kanalındaki darlık tek bir ameliyat ile tedavi edilemeyebilir. İdrar kanalı tamamen kapalı olan, yama için yeterli dokunun bulunmadığı, penis yapısının yamalama işlemine uygun olmadığı ya da uzun süreli ameliyat için anestezi riski olan kişilerde,  idrar kanalı yani üretra geçici olarak yumurta torbasının hemen alt kısmından cilde ağızlaştırılır.

Bu işlemden 6 ay sonra, yumurta torbasının alt kısmında bulunan bu idrar kanalının penisin uç kısmına getirmek için yeni bir ameliyat yapılır. Eğer hasta ikinci bir ameliyatı istemez ise, idrar kanalı kalıcı olarak yumurta torbasının alt kısmında bırakılabilir. Ancak bu kişiler ayakta idrar yapamaz ve idrarlarını oturarak yapabilirler. İdrar kanalı darlıklarının açık ameliyat ile düzelme oranı %90-95’dir.