Üretra Darlığı Kendiliğinden İyileşir Mi?

Üretra Darlığı Kendiliğinden Geçer Mi?

Üretra darlığı kendiliğinden geçer mi? sorusunun cevabı elbette hayır olacaktır. Üretra darlığı daha çok erkeklerde görülen ve tedavi edilmediği takdirde ciddi rahatsızlıklara neden ilen önemli bir sorundur.

Üretra mesane adı verilen idrar kesesinde biriken idrarın dışarı atılmasını sağlayan içi boş olan ve adeta boruya benzeyen bir yapıdır. Erkelerde üretra aracılığıyla hem idrar hem de meni dışarı çıkar. Çeşitli nedenlerden dolayı üretranın içini döşeyen mukoza adı verilen tabakanın yapısını bozularak fibrozis yani bağ dokusu oluşur. Oluşan bu bağ dokusu üretrada darlık oluşumuna neden olur. Oluşan darlık nedeniyle idrar dışarıya çıkmakta zorlanır, hatta bazen idrar yapmak mümkün olmayabilir. Bu duruma üretra darlığı denir.

Üretra Darlığının Tedavisi Nedir?

Üretra darlığının tedavisinde kullanılacak olan yöntemin seçimi darlığın yerine ve uzunluğuna göre değişir. Her şeyden önce üretra darlığı ilaçlar ile tedavi edilemez. Mutlaka cerrahi işlem uygulanmalıdır.

Üretra darlığının tedavisinde kullanılan iki yöntem vardır.

  • Bunlardan biri kapalı üretra darlığı ameliyatı olarak da bilinen internal üretrotomi yöntemidir. Kapalı üretra ameliyatında, kapalı olarak özel bir bıçak ile üretradan girilerek dar olan kısım kesilerek açılır. Bazen darlığın açılmasında bıçak yerine lazer de kullanılabilir. Üretra darlığı tedavisinde kapalı ameliyat yöntemi  idrar kanalındaki darlık 2 cm’den daha kısa olduğunda uygulanır. Bu ameliyatta, ucunda ışık ve kamera bulunan özel bir alet kullanılır. Bu alet ile idrar kanalından girilir, aletin ucunda bulunan bıçak ya da lazer ışığı ile dar olan alan kesilerek açılır.

Kapalı ameliyat sonrası genellikle idrar kanalındaki darlık tekrarlar ve hastanın yeniden ameliyat olması gerekebilir. Kapalı ameliyatın en fazla 2 defa yapılması gerekir. Yani ikiden fazla artık bu kapalı ameliyatın yapılmaması gerekir, çünkü kapalı ameliyat sayısı arttıkça darlık alanını uzamaktadır.

  • Açık üretra darlığı ameliyatı olarak bilinen üretraplasti ameliyatında ise üretranın dar olan kısımı çıkarıldıktan sonra üretra uçları tekrar uç uca getirilerek dikilir. Dar kısım 2 cm den uzun ise, bu durumda genellikle yanak içi ya da dudak içinden alınan mukoza  ile üretraya yama yapılır.

Özet olarak; üretra darlığı kendiliğinden geçer mi? diye düşünüyorsanız cevap ”hayır, üretra darlığı kendiliğinden geçmez, mutlaka tedavi edilmelidir”  olacaktır.