Üretra Darlığının Tedavisinde Üretral Stentlerin Yeri Var Mıdır?

Üretra Darlığı Tedavisinde Üretral Stent Kullanımı

Üretral Stent Nedir?

Üretral stent, üretra darlığı tedavisinde kullanılan halka şeklindeki yapılardır. Bu stentler görünüş ve üstlendiği görev bakımından aslında kalp stentlerine benzer.

Darlık Olan Bölgeye Üretral Stent Takılması 

Stent, idrar kanalındaki darlık kapalı olarak internal üretrotomi yöntemiyle açıldıktan sonra, idrar kanalının dar olan ve açılan bölümüne yerleştirilir. Amaç idrar kanalında dar olan bölgenin yeniden daralmasını engellemek ve içinden idrarın geçmesini sağlamaktır.

Üretral Stentin Komplikasyonları Nelerdir?

Ameliyat sırasında komplikasyon gelişmesi son derece azdır. Ameliyat sonrası dönemde stentin yer değiştirmesi, idrar yaparken yanma, ağrı ve sızlama, enfeksiyon gibi durumlar görülebilir. Üretral stentlerin uzun dönem başarısı düşüktür. Hastalarda memnuniyet oranı %30’un altındadır. Sonuçlarının çok olumlu olmaması ve komplikasyon oranlarının yüksek olması nedeniyle üretral stentler günümüzde çok yaygın olarak kullanılmamaktadır.

Üretra Darlığı Tedavisinde Üretral Stentlerin Yeri Var Mı?

Stent tedavisi, kalp damarlarının daralmasında da kullanılır. Damar içinde daralan yere konulan stentler, darlığı açar, yeniden kapanmasını önler. Kan bu stentlerin içinden rahatça geçer. Ancak üretra darlığında sadece geçici tedavi olarak kullanılan üretral stentler, kalp damarlarında gösterdiği faydayı üretra darlıklarında gösterememiştir. Ayrıca üretral stent uygulanması daha sonra yapılacak olan üretroplasti ameliyatlarını da büyük oranda zorlaştırır ve başarısını düşürür.

Bu yüzden üretral stent tedavisinin, üretra darlığı tedavisinde yeri yoktur.