Üretral Dilatasyon Nedir?

Üretral Dilatasyon Nedir ?

Üretral dilatasyon, tedavi edildikten sonra üretra dalığının yeniden oluşmasını önlemek için hastanın kendisi ya da doktor tarafından belli aralıklar ile yapılan genişletme işlemidir. Üretra darlığı erişkin erkeklerde yaygın olarak görülen bir durumdur.

Üretral darlığının tedavisinde en sık kullanılan tedavi yöntemleri internal üretrotomi ve üretroplasti ameliyatıdır. Ameliyat sonrası, darlık bölgesinde yeniden daralmanın olmaması için uygulanan üretral dilatasyon işleminin yeri tartışmalıdır.

Üretral Dilatasyon Kim ve Nasıl Yapar ?

Üretra dilatasyon işlemini hasta kendi kendine yapabileceği gibi bu işlem doktor tarafından da yapılabilir. Dilatasyon işleminde idrar kanalı sert bir idrar sondası ya da buji adı verilen özel metaller ile genişletilir. Dilatasyon işlemi, içinde lokal anestezik (uyuşturucu) madde bulunan özel jeller kullanılarak poliklinik, hastane ya da evde gerçekleştirilebilir. Hasta dilatasyon işleminden hemen sonra günlük işlerine geri dönebilir.

Üretral Dilatasyon Darlığı Geçirir mi ?

Üretral dilatasyon özellikle internal üretrotomi ile açılan dar bölgenin, daha sonra yeniden daralmaması için yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda dilatasyon işleminin darlığın yeniden oluşmasını engelleyemediğini, ancak sadece darlığın yeniden gelişmesine kadar geçen süreyi uzatabildiğini göstermiştir. Ancak buna rağmen bazı hastalar açık ameliyat olmak yerine  tekrarlayan internal üretrotomi ve üretral dilatasyon tedavisini tercih etmektedirler.

Burada unutulmaması gereken nokta; bu tür girişimlerin çok sayıda yapılmasının darlık bölgesindeki yara dokusunun sertliğini arttıracağı ve daha sonraki dönemde yapılacak olan üretroplasti ameliyatını zorlaştırabileceği ve başarısını düşürebileceğidir.