Üretral Stent Nedir? Ne Zaman Kullanılır?

Üretral Stent Nedir ?

Üretral stent, idrar kanalı darlığında (üretra darlığı) kullanılan halka şeklinde bir yapıdır. Hem görünüş bakımından hem de üstlendiği görev bakımından aslında kalp stentine benzer. Üretral stent, idrar kanalının içine, dar olan bölüme yerleştirilir. Yerleştirme işlemi kapalı olarak gerçekleştirilir.

Üretral Stent Neden Takılır ?

Üretral Stent takılmasının amacı idrar kanalında dar olan bölgenin yeniden daralmasını engellemek ve içinden idrarın geçmesini sağlamaktır.

Üretral Stent tedavisi her üretra darlığı için uygun değildir. Bu işlem genellikle kısa ve derinliği az olan darlıklarda tercih edilir. Bu tür darlıklar aynı zamanda internal üretrotomi ya da üretroplasti ameliyatı (açık üretra darlığı ameliyatı) ile de en kolay tedavi edilebilir darlıklardır.

 

Kaç Türlü Üretral Stent Vardır ?

Stentler, çıkarılabilir ve kalıcı stentler olmak üzere ikiye ayrılır.

  • Çıkarılabilir stentler genellikle internal üretrotomi işlemi sonrası erken dönemde yeniden darlık oluşumunu engellemek için kullanılır. Bu stentler 6 ay ile 1 sene sonra iyileşme süreci sona erdiğinde çıkarılır.
  • Kalıcı stentler ise daha çok  anestezi açısından risk taşıyan yani anestezi alması sakıncalı olan ve yaşı ileri olan bu yüzden açık ameliyat uygulanamayan hastalarda tercih edilir. Bu tür hastalarda darlık açıldıktan sonra stent yerleştirilmekte ve bu stent kalıcı olarak darlık olan bölgede bırakılmaktadır.

Üretral Stent Takılması

Üretral Stent takılması işlemi genellikle bölgesel anestezi altında gerçekleştirilir. Ancak sedasyon ile birlikte lokal anestezi ile de takılabilir. Üretral Stent takılması işlemi yaklaşık 30 dakika kadar sürmektedir. Stent yerleştirildikten sonra hastaya genellikle idrar sondası takılmaz. İşlem bittikten birkaç saat sonra hasta taburcu edilebilir.

Üretral Stent Komplikasyonları Nelerdir?

Ameliyat sırasında komplikasyon gelişmesi son derece azdır. Ameliyat sonrası dönemde üretral stentin yer değiştirmesi, idrar yaparken yanma, ağrı ve sızlama, enfeksiyon gibi durumlar görülebilir. Üretral stentlerin uzun dönem başarısı düşüktür. Hastalarda memnuniyet oranı %30’un altındadır. Sonuçlarının çok olumlu olmaması ve komplikasyon oranlarının yüksek olması nedeniyle üretral stentler günümüzde çok yaygın olarak kullanılmamaktadır.