Üretroplasti Ameliyatı Nedir?

Üretroplasti Ameliyatı

Üretroplasti ameliyatı halk arasında açık üretra darlığı ameliyatı olarak daha çok bilinir. Üretradaki darlığı gidermek amacıyla uygulanan bir cerrahi yöntemdir. Üretra darlığının en sık görülen nedenleri arasında üretra yoluyla uygulanan sistoskopi ya da kapalı prostat ameliyatı gibi tıbbi girişimler gelmektedir. Yine trafik kazaları ya da yüksekten düşme sonucu gelişen üretra yaralanmaları da üretra darlıklarının yaygın nedenleri arasında bulunmaktadır.

Üretra darlıklarında, uygulanacak tedavi yöntemi, darlığın yeri, uzunluğu, darlığın geliştiği alandaki bağ dokusunun yoğunluğuna göre değişir. Tedavi yönteminin seçiminde  hastanın tercihi ve ameliyatı gerçekleştirecek olan doktorun deneyimine de önemlidir. Daha kolay, ekonomik ve tekrarlanabilir olması nedeni ile uygun olan hastalarda genellikle ilk seçenek internal üretrotomi adı verilen kapalı ameliyat yöntemidir. Ancak bu ameliyat her hasta için uygun değildir. Özellikle dar olan bölgenin 1.5 cm’den uzun olması, darlık bölgesindeki bağ dokusunun yoğunluğunun fazla olması, daha önceden başarısız internal üretrotomi ameliyatlarının uygulanmış olması gibi durumlarda üretroplasti ameliyatı gerekmektedir.

Üretroplasti Ameliyatı Nasıl Yapılır ?

Üretroplasti ameliyatlarında, eğer darlık ön üretra denilen bölgede ise daha çok yama tarzında onarımlar tercih edilir. Eğer darlık arka üretra denilen bölgede ise dar kısmın çıkarılıp kalan uçların birbirine dikildiği uç uca anastamoz tekniği uygulanır.  Arka üretra darlıklarında darlığın uzunluğuna göre genellikle ağız içinden alınan mukozanın kullanıldığı serbest greft ya da pediküllü flep teknikleri ile de onarım yapılmaktadır.

Üretroplasti Ameliyatına Nasıl Karar Verilir?

Üretra darlığında üretroplasti kararı verilirken, darlığın oluş şekli, aciliyeti, üretral açıklığın uzunluğu, daha önce geçirilmiş olan kapalı müdahale sayısı ve darlığın bulunduğu yer çok önemlidir.

Üretroplasti : Ameliyat Öncesi Kesin Tanı

Üretroplasti ameliyatı öncesi hastanın değerlendirilmesinde mesane boynunu da içerisine alacak şekilde üretranın ilaçlı filmi (retrograt üretrografi) mutlaka çekilmelidir. Ayrıca bazen bağ (skar) dokusunu gösterecek  üretral ultrasonografi ya da manyatik rezonans görüntüleme de gerekebilir. Bazı durumlarda ise üretrosistoskopi ile yani ışıklı bir kamara sistemi ile üretranın içi incelenebilir. Bu yöntemler tek tek veya birlikte kullanılabilir. Bazı hastalarda mesane boyu ve prostat içindeki üretra görüntülenemeyebilir. Bu hastalarda, eğer varsa göbek altından yerleştirilmiş olan kateterden (sistostomi) ilaçlı sıvı verilerek antegrat sistografi denilen üretra filmi çekilebilir.