Açık Üretra Darlığı Ameliyatında (Üretroplasti) Ağız Mukozası Kullanımı

Üretra darlığının bir çok nedeni olmakla birlikte ileri yaşlarda olan kişilerde, sık olarak rastladığımız nedenler arasında sonda takılma işlemleri ve geçirilmiş prostat ameliyatları olduğunu söyleyebiliriz.

Bu videodaki hastamız daha önce kapalı yöntemle prostat ameliyatı olmuş ve bunun sonucunda idrar kanalı darlığına maruz kalmıştır. Bu nedenle bir çok kapalı darlık ameliyatı / üretrotomi yöntemi ile tedavisi yapılmaya çalışılan hasta istenilen sonuca ulaşamamış ve 1 ila 2 aylık süre zarflarında durumu tekerrür etmiştir.

Üretra Darlığı Yerinin Tespiti ve Kullanılacak Yöntemin Belirlenmesi

Hastanın bize ilk başvurusunda darlık yerini tespit etmek ve yapacağımız ameliyat tekniğini belirmek üzere bir film çekmeyi uygun görüyoruz. İdrar kanalını gösteren bu filmde, tam olarak prostata yakın yerde darlık olduğunu tespit ettik. Söz konusu durumda, açık üretra darlığı ameliyatı gerçekleştirmeyi uygun gördük. Darlık uzunluğu yaklaşık olarak 3-4cm arasında olduğu için ağz mukozasından parça alınarak darlık bölgesine yama yapılmıştır.

Kontroller ve İyileşme Süreci

Başarılı gerçekleşen ameliyat sonrası hastamız, kontrolümüz altında hastanede 3 gün yatırılmış ve sonda takılarak taburcu edilmiştir. 3 haftalık bir zaman diliminden sonra hastamız tam olarak iyileşerek, sondası çıkarılmıştır. Ameliyat tarihinden sonraki 3.ayda, kamera yöntemi ile kontrolleri sağladığımızda idrar kanalı darlığının tamamen iyileştiğinin teyit ettik.

Üretra Darlığı Şikayetleri

Üretra darlığı veya diğer adıyla idrar kanalı darlığına maruz kalan hastalarımızın, bu hastalığı ciddiye almaları büyük önem arz etmektedir. Üretra darlığı şikayetleri prostat hastalarına benzemekle birlikte;

  • sık sık tuvalete gitmek,
  • idrarını ince yapmak,
  • ıkınarak idrar yapmak,
  • idrar kesesinin tam olarak boşalmadığını hissetmek,
  • gece idrara çıkmak

gibi şikayetler olmaktadır. Bu durumlar prostat olduğunuza işaret gösterir nitelikte olup ilaç tedavisi uygun görülür. Fakat bu ilaç tedavisi yanlış tedavi yöntemi olduğundan dolayı istenilen sonucu vermemektedir.

Maalesef üretra darlığının ilaç tedavisi yoktur. Tek tedavi yöntemi ameliyattır. Bazı hastalara basit kapalı yöntem ile ameliyat yeterli olurken bazı hastalar için açık üretra darlığı ameliyatı / üretroplasti gerekmektedir.

Neden Açık Üretra Darlığı Ameliyatı / Üretroplasti ?

Dikkat edilmesi gereken önemli bir konu kapalı üretra darlığı ameliyatı / Üretrotomi yöntemlerinin tekrarlama ihtimallerinin oldukça yüksek olmasıdır. Ancak kolay uygulanması ve hastanede sadece bir gün kalınmasından dolayı bir çok merkez bu yönteme başvurmaktadır. Açık üretra darlığı ameliyatı / Üretroplasti  daha zor bir ameliyat olması nedeni ve maalesef her merkezde kolayca uygulanmadığı için pek tercihe sunulan bir yöntem değildir. Ayrıca, açık üretra darlığı ameliyatı sonrası hastalığın tekrarlanma riski söz konusu değildir. Büyük avantajları olan, kesin ve kalıcı çözüm bu yöntemi bizimle iletişime geçerek kesin tedavi olabilirsiniz.

Bu hastalık sadece işeme ile ilgili problemler yapmamakla birlikte hastalık ilerlediğinde maalesef idrar kesesi bozukluğu hatta ilerleyen dönemlerde böbrek yetmezliklerine bile neden olabilmektedir.

Sevgili hastalarım lütfen üretra darlığının tedavisinden korkmayın ve sizin için kesim çözüm olan yöntem için bizimle iletişime geçin.

Bize Ulaşın