Bukkal ve Dudak Mukozası Yardımlı Üretroplasti

ÖZGEÇMİŞ

  • Yaş: 61
  • Cinsiyet: Erkek
  • Zorlu İşeme
  • Üroflowmetri
    • Qmaks: 3.0 ml/sn , Qort: 0.8 ml/sn
    • Darlık Paterni
  • URS Operayonu
  • Glob vezikale öyküsü

Bize Ulaşın