Üretra Darlığı Tanısı

Üretra Darlığının Tanısı, Üretrografi, Retro Üretrografi

Üretra darlığı tanısı, hastanın şikayetlerinin dinlenmesiüroflowmetre adı verilen bir cihaz ile idrar akım hızının ölçülmesi ve işeme eğrisinin görülmesi, gerektiğinde üretrosistoskopi ve üretrografi adı verilen tetkikler ile konur.

Üretra Darlığı Tanısı Nasıl Konur ?

Üretra darlığı tanısı koymada öncelikle hastanın şikayetlerinin dinlenmesi gerekir. Üretra darlığı olan hastalarda karşılaşılan en önemli belirtiler; idrar yapmada zorlanma, idrar tazyikinde azalma ve idrarın ince çıkmasıdır. Bu yüzden öncelikle hastalarda bu tür şikayetlerin olup olmadığı detaylı bir şekilde sorgulamalıdır.

Hastanın Muayene Edilmesi

  • Hasta mutlaka muayene edilmeli ve muayene sırasında idrar kanalının dış ağzına bakılmalı ve peniste geçirilmiş ameliyat izleri aranmalıdır.
  • Üretranın vücut dışına açıldığı deliğe meatus adı verilir. Bazen burada darlık ya da genital siğil mevcut olabilir. Bu yüzden muayene sırasında meatusa mutlaka bakılmalıdır.
  • Yine mauyene sırasında peniste özellikle penisin alt yüzünde ele gelen sert kitle olup olmadığı araştırılmalıdır.
  • Kadınlarda ise yine muayene sırasında meatusa bakılmalı, darlık ya da karünkül olup olmadığı incelenmelidir.

Üroflowmetre (İşeme Testi)

Daha sonra işeme testi olarak ta bilinen üroflowmetre testi yapılmalıdır. Bu test, hasta idrar yapma ihtiyacı duyduğunda, klozete benzeyen özel bir kaba  işemek suretiyle yapılır. Bu test sırasında, idrar akım hızı, işenen miktar ve idrar akım eğrisine bakılır. Üretra darlığı hastalarında akım hızının düşük olduğu görülür. Üretra darlığı için tipik olan bir işeme eğrisi gözlenir. Bu test, kişide üretra darlığı olup olmadığı hakkında doktora fikir verir.

Üretrografi

Üretrografi, idar kanalına özel bir ilaç verilerek, kanalın filminin çekilmesi işlemidir. Bu işlem mutlaka floroskopi adı verilen bir cihaz eşliğinde yapılmalı, klasik röntgen cihazlarında kontrast madde verilerek körlemesine yapılan üretra grafileri tercih edilmemelidir. Üretrografi, üretrada darlık olup olmadığını, darlığın uzunluğunu ve sayısı hakkında fikir verir.

Üretrografi işlemini, ameliyatı gerçekleştirecek olan doktorun bizzat kendisinin yapmasında fayda vardır. Çünkü doktor, hastasındaki darlığın derecesini ve yerini bildiği için kontrast madde veriliş hızını daha iyi ayarlar. Böylece kontrast maddenin yüksek basınçla verilmesine bağlı oluşan ağrı ve üretrovasküler geri akım önlenmiş olur. Ayrıca, floroskopik kontrolü bizzat gözlemleyen uzman, yapılan işlemin yeterli olup olmadığını, voiding sistoüretrografi gerekip gerekmediğine yani hastanın işemesi sırasında film çekilip çekilmeyeceğine karar verebilecektir. Böylece planlanan ameliyatın şekline ait ilk izlenimler daha bu aşamada, yani hasta skopi masasında iken belirlenmiş olacaktır.

Retrograt üretrografi

Retrograt üretrografi işlemi sırasında hasta floroskopi masasında sağ yan pozisyonunda olmalı, alt bacağını düz uzatırken, üst bacağını dizden kırmalı ve mümkün olduğunca yana doğru kaydırmalıdır.

Doktorun gerek duyduğu durumlarda manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve ultrasonografi de yapılır.

Bize Ulaşın