Üretra Darlığının Tedavisi Nasıldır?

Üretra Darlığı Tedavisi Yöntemleri ?

Üretra darlığı tedavisi ilaçlarla mümkün değildir. Üretra darlığının tedavisinde kullanılan 3 yöntem vardır;

  1. Endoskopik yani kapalı olarak darlığın kesilerek açılması (üretrotomi intern),
  2. Açık üretra darlığı ameliyatı yani üretroplasti ameliyatıdır,
  3. Dilatasyon.

Seçilecek olan tedavi yöntemi darlığın nedenine, yerine, uzunluğuna ve ciddiyetine göre değişir.

1. Üretra Darlığı Tedavisinde Kapalı Ameliyat (Üretrotomi İntern) Yöntemi

Üretra darlığı tedavisinde kapalı ameliyat yöntemi ya da diğer ismiyle üretrotomi intern, idrar kanalındaki darlık 2 cm’den daha kısa olduğunda uygulanır. Bu ameliyatta, ucunda ışık ve kamera bulunan özel bir alet kullanılır. Bu alet ile idrar kanalından girilir, aletin ucunda bulunan bıçak ya da lazer ışığı ile dar olan alan kesilerek açılır.

Bu ameliyat yaklaşık bir saatte tamamlanır. Ameliyat sırasında darlık açıldıktan sonra hastaya bir sonda takılır. Bu sonda 3 gün takılı kalır.

Sonda alındıktan sonra bazen, bazı hastalara tek kullanımlık özel bir sonda ile günde birkaç defa kendilerine sonda takmaları istenir. Bu sonda 10-15 dakika durduktan sonra alınır. Buradaki amaç; kapalı ameliyat ile açılan idrar kanalının tekrar daralmasını önlemek ya da geciktirmektir.

Kapalı ameliyat sonrası genellikle idrar kanalındaki darlık tekrarlar ve hastanın yeniden ameliyat olması gerekebilir. Kapalı ameliyatın en fazla 2 defa yapılması gerekir. Yani ikiden fazla artık bu kapalı ameliyatın yapılmaması gerekir, çünkü kapalı ameliyat sayısı arttıkça darlık alanı uzamaktadır. Kapalı ameliyatın başarı oranı %35- 70 arasında değişmektedir. Kapalı ameliyat çocukluk çağındaki üretra darlıklarında önerilmez.

2. Üretra Darlığı Tedavisinde Açık Ameliyat (Üretroplasti) Yöntemi

Kapalı ameliyattan faydayı sağlamadıysa, darlığın tekrarlaması durumunda ve darlık uzunluğunun 2 cm’den uzun olduğu hastalarda açık ameliyat önerilir. Açık üretra darlığı ameliyat üretroplasti olarak bilinir.

Farklı üretroplasti teknikleri vardır. Üretroplasti, uygulanan yönteme bağlı olarak 2-3 saat sürebilir. Bu ameliyatta, idrar yolundaki darlığın yerine bağlı olarak ya penisin alt yüzünden ya da testis torbasının hemen altından yapılan bir kesi ile idrar kanalındaki darlık alanına ulaşılır.

Darlığın uzunluğu 2 cm’den kısa ise, bu alan olduğu gibi çıkarılır ve kalan sağlam dokuların uçları birleştirilerek yeni idrar kanalı oluşturulur. Eğer darlık daha uzun ise bu uç uca dikme yöntemi uygulanmaz. Bu durumda darlık bölgesine yamalama işlemi yapılır. Kullanılacak yama için penis cildi ya da yanak mukozası kullanılır.  Ameliyat sonrası hasta 2-3 hafta sondalı kalır.

Bazı hastaların idrar kanalı tamamen kapalıdır. Bu hastalarda idrar kanalındaki darlık tek bir ameliyat ile tedavi edilemeyebilir. İdrar kanalı tamamen kapalı olan, yama için yeterli dokunun bulunmadığı, penis yapısının yamalama işlemine uygun olmadığı ya da uzun süreli ameliyat için anestezi riski olan kişilerde,  idrar kanalı yani üretra geçici olarak yumurta torbasının hemen alt kısmından cilde ağızlaştırılır.

Bu işlemden 6 ay sonra, yumurta torbasının alt kısmında bulunan bu idrar kanalını, penisin uç kısmına getirmek için yeni bir ameliyat yapılır. Eğer hasta ikinci bir ameliyatı istemez ise, idrar kanalı kalıcı olarak yumurta torbasının alt kısmında bırakılabilir. Ancak bu kişiler ayakta idrar yapamaz ve idrarlarını oturarak yapabilirler.

İdrar kanalı darlıklarının açık ameliyat ile düzelme oranı %90-95’dir.

3. Dilatasyon Yöntemi

Üretra darlığı tedavisinde dilatasyon işlemi geçici fayda sağlamakta olup tekrarlama riski vardır.

Karından İdrar Kesesine Kalıcı Sonda Takma Yöntemi

Anestezi açısından çok riskli olduğu için ameliyat uygulanamayan hastalarda, bir diğer seçenek ise, karından idrar kesesi içerisine kalıcı bir sonda yerleştirmektir. Bu sonda belirli aralıklar ile değiştirilir ve kişiler normal yaşantılarına devam eder. Uzun süreli sonda varlığına bağlı olarak; idrar yolu iltihapları, ateş yüksekliği, mesane taşı oluşumu ve idrar kesesi kapasitesinin küçülmesi gibi durumlar görülebilir.

Özet olarak;

Üretra darlığı tedavisinde dilatasyon, endoskopik ve açık üretra darlığı ameliyatı yani üretroplasti kullanılmaktadır. Seçilecek olan tedavi yöntemi darlığın yerine, uzunluğuna ve ciddiyetine göre değişir.

Bize Ulaşın