Üretra Darlığında Ağız Mukozası Grefti İle Üretroplasti Tekniği

BPH nedenli TUR-P öyküsü

ÖZGEÇMİŞ

  • Yaş: 73
  • Cinsiyet: Erkek
  • Zorlu İşeme
  • Üreflowmetri:
    • Qmaks: 4.3 ml/sn, Qort: 1.4 ml/sn
    • Darlık paterni

Bize Ulaşın