Üretra Darlığının Nedenleri Nelerdir?

Üretra Darlığının Nedenleri

Üretra darlığı nedenleri arasında en sık görülenleri;

  • Üretradan girilerek yapılan kapalı prostat,
  • mesane tümörü ve taş ameliyatları,
  • başarısız hipospadias ameliyatı,
  • idrar kesesine sonda takılması,
  • sistoskopi gibi girişimlerdir.

İkinci sıklıkta görülen neden ise trafik kazaları ve ata biner tarzda yüksekten düşmedir.

Üretra darlığının bir başka nedeni ise geçirilmiş enfeksiyonlardır. Özellikle bel soğukluğu gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar tedavi edilmediği takdirde üretra darlığına neden olabilir. Bazen de nedeni bilinmeyen nedenlerden dolayı üretrada darlık oluşabilmektedir.

Üretra Darlığı Nasıl Olur ?

Trafik Kazaları: Araç içi ya da araç dışı kazalar ve motorlu taşıt kazalarında üretra yaralanmaları oldukça sık görülen bir durumdur. Yaralanma üretranın tamamen ya da bir kısmının kopması şeklinde olabilir. Trafik kazalarında üretra yaralanmaları ile birlikte, genellikle leğen kemiğinde kırıkları ve mesane yaralanmaları da sık görülür.

Yüksekten Düşme: Yüksekten özellikle ata biner şekilde düşmelerde üretra yaralanmaları oldukça sık görülür. Bu durumda üretrada ezilme ya da kopmalar meydana gelebilir.

Usulüne Uygun Olmayan Sonda Takılması: Sonda takılması çeşitli nedenlerden dolayı oldukça sık uygulanan bir tıbbi işlemdir. Sonda takılması idrar kesesinin boşaltılması ve idrar takibi açısından çok önemlidir. Ancak bu işlemin mutlaka deneyimli kişilerce ve usulüne uygun bir şekilde yapılması gerekir. Aksi takdirde, sonda takılması sırasında, üretranın içini döşeyen mukoza tabakası zedelenir. Bu zedelenme bağ dokusu oluşumuna yol açar. Oluşan bağ dokusu üretrada daralmaya neden olur.

Sistoskopi: Sistoskopi ucunda kamara olan özel bir cihazla mesane içinin incelenmesi işlemidir. Özellikle mesane tümörünün tanısında ve takibinde oldukça sık kullanılan bir tanı yöntemidir. Sistoskopi işleminin usulüne uygun olmayan bir şekilde yapılması, üretra çapından daha kalın aletlerin kullanılması gibi nedenlerden dolayı, üretrada zedelenme ve dolayısıyla darlık meydana gelebilir.

Geçirilmiş Kapalı Prostat, Mesane Tümörü ve Taş Ameliyatı: Kapalı prostat, mesane tümörü ve taş ameliyatlarında kullanılan aletler, üretradan geçirilerek mesaneye ya da prostat ulaşılır.  Yine bu aletlerin usulüne uygun olmayan bir şekilde kullanılması ya da üretra çapından daha kalın aletlerin kullanılması, üretrayı döşeyen mukoza tabakasında zedelenmeye neden olur. Bu zedelenme ise üretrada darlığa yol açar.

Üretrit (Bel Soğukluğu): Üretrit ya da diğer adıyla bel soğukluğu cinsel ilişkiyle bulaşan ve üretradaki bezlerin iltihaplanmasına neden olan bir enfeksiyondur. Eğer zamanında ve yeterince tedavi edilmez ise, daha sonra üretrada darlığa neden olur.

Doğumsal Anomaliler: Hipospadias ve epispadias gibi doğuştan olan bazı hastalıklar da üretrada darlık nedeni olabilir.

Bize Ulaşın