Üretra Darlığı Belirtileri Nelerdir?

Üretra darlığının en sık görülen belirtisi idrar yapmada zorlanmadır. Üretra darlığı olan kişi;

  • İdrar akımında yavaşlama
  • İdrar yaparken ağrı
  • İdrarın çatallanması
  • İdrarın sağa sola dağılıp saçılması
  • İdrar yaptıktan sonra damlama
  • İdrar tazyikinde azalma
  • İdrarın ince çıkması
  • İdrarın ileri fırlamasında azalma
  • İdrar tutukluğu
  • İdrar yaparken zorlanma

Üretra Darlığı mı ? Prostat mı ?

Üretra darlığı belirtileri ile prostat büyümesi belirtileri benzerdir. Bu nedenle iki hastalık karıştırılabilir. Prostat büyümesinde, büyüyen prostat dokusu prostat içinden geçen üretra üzerine bası yapar. İdrar kanalı sıkıştığı için, tıpkı üretra darlığında olduğu gibi içinden idrar geçmekte zorlanır. Bu durum üretra darlığında görülen şikayetlere benzer şikayetlere yol açar. Üroflowmetre ya da işeme testindeki işeme eğrisinin trasesi, üretroskopi ya da üretrografi her iki durumun ayrımda yardımcı olan testlerdir.

Üretra Darlığı Nedir ? Nasıl Oluşur ?

Üretra, idar kesesinde bulunan idrarın vücut dışına atılmasını sağlayan her iki ucu açık boru şeklinde bir kanaldır. Halk arasında dış idrar kanalıdış idrar yolu olarak da bilinir. İçi mukoza adı verilen bir tabaka ile örtülüdür. Dış idrar kanalının vücut dışına açıldığı deliğe meatus adı verilir. Yaralanma ve bel soğukluğu gibi enfeksiyonlar üretranın yapısını bozarak fibrozis denilen bağ dokusu oluşumuna yol açarak üretrada darlık oluşumuna neden olur. Bu darlık üretradan idrar akışını engeller ya da yavaşlatır. Bu duruma üretra darlığı denir. Üretra darlığı belirtileri darlığın derecesine göre değişebilir.

Bize Ulaşın