Üretra Darlığı Ameliyatının Cinsel Yaşam Üzerine Etkisi Var Mı?

Üretra Darlığı Ameliyatı Sonrası Cinsellik

Erektil disfonksiyon, üretral darlık ameliyatları sonrası görülebilen ve hasta memnuniyeti açısından önemli bir sorundur. Üretra darlığı ameliyatları sonrası erektil disfonksiyonu ve uzun dönem sonuçlarını değerlendiren az sayıda çalışma mevcuttur. Yapılan çalışmalarda;

  • hastanın yaşı,
  • cerrahi öncesi seksüel fonksiyonu,
  • cerrahi sonrası geçen zaman,
  • darlığın uzunluğu ve şiddeti

ameliyat sonrası erektil disfonksiyon gelişimini etkileyen önemli faktörler olarak belirtilmiştir.

Üretra Darlığı Ameliyatı Sonrası Cinsellik Etkileri

Üretra darlıkları nedeniyle yapılan ameliyatlar kişinin cinsel fonksiyonu üzerinde etkili olabilmektedir. Bu durumdan genç ve başka hastalığı olmayan erkeklerin seksüel fonksiyonları belirgin oranda daha az etkilenmektedir. Cerrahi öncesi travmanın oluşturduğu etki de ameliyat sonrası dönemde erektil disfonksiyon gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca ameliyatı gerçekleştiren doktorun deneyiminin de operasyon sonrası erektil disfonksiyon gelişiminde önemli rol oynadığına inanılmaktadır.

Üretra Darlığı Yaralanma Sebepleri

Üretra Darlığı yaralanmaları erkeklerde, kadınlara oranla yaklaşık 5 kat daha fazla oluşmaktadır. Motorlu araç kazaları, ata biner tarzda düşmeler ve endüstriyel iş kazaları üretra yaralanmalarının en sık görülen nedenleridir.  Ayrıca sıklıkla uygulanan idrar sondası takma, kapalı prostat ameliyatı ve kapalı mesane kanseri ameliyatları, sistoskopi gibi üretra yoluyla yapılan tıbbi girişimler de üretra yaralanmalarına neden olabilir.

Leğen kemiği kırıklarında, posterior üretra adı verilen üretranın arka kısmında yaralanmalar olabilir. Üretranın bu kısmında meydana gelen yaralanmalar daha sonra, üretra darlığı, idrar kaçırma ve erektil disfonksiyon (sertleşme bozukluğu) gibi önemli sorunlara neden olabilir. Bu darlıkların tedavisinde internal üretrotomi ve üretroplasti gibi ameliyat teknikleri kullanılmaktadır.

Posterior üretra yaralanmalarında önce göbek altından idrar kesesine bir kateter yerleştirilir. Böylece idrarın üretra ile teması kesilir ve idrarın buradan çıkışı sağlanır. Bu işleme suprapubik sistostomi adı verilir. Daha sonra izlenecek yol iki türlüdür. Ya kateter yerleştirildikten 3–6 ay sonra geç cerrahi onarım yapmak, ya da 1–15 gün içinde erken cerrahi onarım uygulamak. Ancak bunlardan hangisinin uygulanması gerektiği konusunda halen tartışmalar devam etmektedir.