Üretrosistoskopi Nedir? Neden Yapılır?

ÜRETROSİSTOSKOPİ NEDİR ? NEDEN YAPILIR ?

Üretrosistoskopi Nedir?

Üretrosistoskopi ya da sistoskopi, üretradan girilerek üretranın ve idrar kesesinin içinin özel ışıklı kameralı bir cihaz ile ayrıntılı bir şekilde incelenmesi işlemidir. Bu işlem üroloji uzmanı tarafından yapılır.

Sistoskopi Neden Yapılır?

  • Genellikle idrardan kan gelmesi, idrar yapmada zorlanma gibi nedenlerden dolayı yapılır.

  • İdrar kesesinde kanser olup olmadığını ya da üretra darlığından şüphe edildiğinde yapılır. Üretra darlığında darlığın üretranın hangi seviyesinde olduğu bu işlem ile anlaşılır.
  • Ayrıca idrar kesesinde tümör var mı, var ise kaç tane, ne büyüklükte gibi bilgiler verir.
  • Sistoskopi, prostat büyüklüğü hakkında da bilgi verir.
  • Yine idrar kesesi içinde taş var mı yok mu anlaşılır.
  • Böbreklere kateter takılması sırasında da sistoskopi yapılması gerekir.

Üretrosistoskopi Nasıl Yapılır?

Sistoskopi işlemi için hastanın hastaneye yatırılması gerekmez. İşlemden sonra hasta yine günlük işlerine dönebilir.  İşlemden önce kişi idrarını yaparak mesanesini yani idrar kesesini boşaltır. Ardından hasta özel bir masaya yatırılır. Üretranın içine uyuşturucu etkisi olan bir jel sıkılır ve işlem gerçekleştirilir. İşlem yaklaşık 5 ile 10 dakika sürer.

Sistoskop adı verilen cihaz ile üretradan girilerek idrar kesesine doğru ilerlenir.  Sistoskop, ucunda lens olan, kamera sistemine bağlı, ince ve ışıklı tüp şeklinde bir cihazdır. Sistoskop cihazının iki modeli vardır. Bunlardan biri sert, bükülemez ve metal yapılı olanıdır. Diğeri ise kablo gibi ve bükülebilir şekildedir.

İşlem sırasında idrar kesesi içerisine su veya serum fizyolojik verilir. Verilen bu sıvı, idrar kesesini doldururken, mesane duvarı da gerilir. Böylece idrar kesesi daha iyi incelenir.

Sistoskopi Acı Verir mi ?

İnsanlar genellikle sistoskopi işlemi sırasında acı duyup duymayacaklarını merak ederler ve acı duymaktan korkarlar. Ancak bu işlem sırasında genellikle ağrı duyulmaz. Çünkü işlemden önce üretra içine uyuşturucu bir madde sıkılır. Bu üretranın içini uyuşturacağı için ağrı hissi ortadan kalkar. Ayrıca teknolojideki gelişmeler ile birlikte artık bu işlemler ince, adeta bir kabloya benzeyen ve bükülebilir olan fleksible sistoskop ile yapılır.  İşlem sırasında bir miktar rahatsızlık hissi ve idrar yapma ihtiyacı duyulabilir. Ancak bu durum hastalarda sorun yaratmaz ve rahat tolere edilebilir.